Bidra til den biovitenskapelige utviklingen med en strategisk finansieringspartner

Financing a better future

Finansieringsløsninger som skaper vekst innen biovitenskap

I dagliglivet finner vi biovitenskap overalt, fra testing av næringsmidler og analyser av blodprøver til DNA-kartlegging og prøvetaking med tanke på fosterfeil. Laboratorier, universiteter, forskningssentre, vekstselskaper og leverandører av helsetjenester er noen av aktørene som engasjerer seg i utvikling og bruk av biovitenskap for å skape en bedre fremtid.

Ny teknologi gjør det enklere å stille diagnoser og oppdage nye sykdommer. Teknologiene og utstyret må imidlertid gjøres tilgjengelige for at utviklingen skal kunne fortsette – og her kan en samarbeidspartner med erfaring når det gjelder finansieringsløsninger bidra til å rydde vei.

Mange av verdens fremste selskaper innenfor biovitenskap setter sin lit til at DLLs erfarne og dyktige team leverer de rette finansieringsløsningene til kundene deres.

Fordeler ved finansiering av biovitenskapelig teknologi

Teknologioppdatering

Tilby oppgraderingsavtaler for fremtidig teknologi, som gir en enklere og rimeligere migrering til den nyeste plattformen i fremtiden.

Totalfinansiering

Kombiner teknologi med forbruksartikler, programvare, service og forsikring i én månedlig betaling som gir færre utlegg og opprettholder investeringskapitalen.

Skreddersydde finansieringsløsninger

Tilby finansieringsløsninger som er skreddersydd etter det enkelte prosjekt og den enkelte kunde, som tar hensyn til budsjettsyklus, økonomiske prioriteringer og skatte- eller regnskapsmessige forhold.*

Ansvarsfraskrivelse: Ovennevnte er ikke et finanisieringstilbud.

*Snakk alltid med din skatterådgiver. DLL tilbyr ikke rådgivning vedrørende skatt og regnskap.

Finansieringsløsninger som bidrar til utvikling innenfor biovitenskap.

DLL supports research, development and diagnosis with comprehensive finance offerings and industry expertise.