Marc Dierckx

Chief Financial Officer (CFO) og hovedstyremedlem

Marc Dierckx ble utnevnt til Chief Financial Officer og medlem av DLLs hovedstyre i januar 2017. Han er ansvarlig for funksjoner for finans- og ytelsesadministrasjon ved den globale virksomheten for leverandørfinans.

Dierckx begynte hos DLL i 2004 og har innehatt flere lederposisjoner på tvers av organisasjonen. Som President of the Office Technology Global Business Unit, ledet han leverandørfinansiering til videre vekst og positive økonomiske resultater til tross for det utfordrende økonomiske klimaet i 2008–2009. Han tjenestegjorde nylig som Deputy CFO og var ansvarlig for å lede selskapets salg av Athlon International B.V. til Daimler (Mercedes-Benz) Financial Services i 2016.

Dierckx spiller en avgjørende rolle i talentutvikling innad i DLL, som grunnlegger og mentor av True Business (DLLs interne MBA-program i samarbeid med Tias Nimbas Institute i Tilbrug, Nederland) og som grunnleggeren av Finance as a Business Partner-programmet. Han mottok en Master of Business Administration ved EHSAL Management School i Brussel, Belgia i 1992 og tok videre utdannelse ved Vlerick Management School i Gent, Belgia, i 1999.