Ansvarlig forretningsdrift

Vår sterke forretnings- og samfunnsetikk driver oss hver dag.

Lederskap gjennom ansvarlig forretningsdrift

DLL er en ansvarlig finansieringspartner, som proaktivt håndterer sosial, og miljø- og styringsrisiko (ESG-risiko) i vår virksomhet. Vi streber etter å forbedre innvirkningen på miljøet gjennom optimalisering av ressurser, adferdsendring og teknologisk innovasjon.

  • identifisere, administrere og overvåke ESG-risiko knyttet til DLL-forretningsforbindelser
  • respektere de lokale normene og verdiene i landene der DLL opererer

Forretningspartnerne våre forventes å følge prinsipper for ansvarlig forretningsdrift.  Les bærekraftserklæringen

Miljømessig-, sosial- og styringsrisiko (ESG-risiko)

Vi opprettholder høye interne og eksterne standarder for etisk adferd i vår forretningsvirksomhet. Vi støtter aktivt overgangen til bærekraftige sektorer som vi er aktive i, og støtter åpenhet i våre finansielle produkter og tjenester.

DLL leverer finansielle løsninger til partnere i samsvar med våre globale retningslinjer for adferd og Rabobanks rammeverk for bærekraft. Derfor har DLL som mål å skape langsiktig verdi for personer i og utenfor organisasjonen vår, for miljøet og for økonomien gjennom forretningsdriften vår.

Denne forpliktelsen til bærekraft er noe DLL forventer også fra selgere, leverandører, forhandlere og deres kunder.

Økt fokus på menneskerettigheter og arbeidsforhold

DLL jobber iherdig for å sikre at vi og våre forretningspartnere lever opp til kravene om å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold for alle som kan bli knyttet til oss i vår forretningsvirksomhet. Dette arbeid inkluderer også aspekter som forebygging av barnearbeid, slavearbeid, etnisk og kjønnsbasert diskriminering, menneskehandel osv. Arbeidet håndteres dels gjennom kontinuerlig tilsyn fra HR-avdelingen for å sikre at DLL-ansatte og kontraktører blir rettferdig behandlet og får sine rettigheter ivaretatt, og dels gjennom en omfattende due diligence -prosess for å forhindre at vi blir involvert i affærer som kan krenke rettighetene til enkeltpersoner og grupper.

For mer informasjon vennligst se: «Forebyggende arbeid»

Forretningsprinsippkomité (BPC)

DLL har en forretningsprinsippkomité (BPC) som gir råd til hovedstyret om DLLs etiske kurs og fremmer etisk adferd i organisasjonen. Komiteen møtes ofte for å gå gjennom forretningsforespørsler og transaksjoner for å sikre at interessene til DLLs interne og eksterne interessenter er i optimal balanse med DLLs egne forretningsinteresser og etiske standarder.

Fremme bærekraft gjennom redusert karbonfotavtrykk

DLL forplikter seg til å redusere sitt eget miljømessige fotavtrykk. Derfor har DLL oppnådd sitt globale mål om å redusere 10 % CO2 per heltidsansatt innen 2020 sammenlignet med 2013. DLL har gjort det bedre enn dette målet. Sammenlignet med 2013 opplevde DLL en reduksjon på nesten 2000 kg CO2 per heltidsansatt i 2019, noe som tilsvarer en reduksjon på 44 %.

Grønne kontorer bidrar til bærekraftsinnsatsen

Flere DLL-kontorer er plassert på bærekraftige steder, noe som bidrar til vårt CO2-mål.

  • Det renoverte, globale hovedkvarteret i Eindhoven i Nederland ble tildelt BREEAM-sertifisering – verdens ledende design- og evalueringsmetode for bærekraftige bygninger.
  • Vårt amerikanske kontor i Wayne i Pennsylvania ble tildelt LEED-sertifisering – et sett med frivillige ytelsesstandarder utformet for å maksimere bygningers driftseffektivitet og minimere innvirkningen på miljøet.

Andre DLL-kontorer rundt om i verden følger bærekraftige tiltak i så stor grad som mulig – gjennom bruk av grønn elektrisitet, energieffektiv belysning, avfallssortering/resirkulering og mer.

Casper Havers

Sustainability consultant

Kontakt meg hvis du ønsker ytterligere informasjon.

Beklager. Noe har gått galt. Vi kunne ikke sende e-posten. Prøv på nytt senere.