Samfunnsmessig innvirkning

Vi bryr oss om å forbedre menneskers liv.

Har en betydningsfull innvirkning på samfunnet

DLL strives to positively impact the communities in which we operate. Along with financial contributions to community initiatives, we support Micro Leasing programs and volunteering efforts around the world.

DLL-ansatte samler inn EUR 44 500 til mikroleieprogrammet i Afrika.  Les nå

Mikroleiepartner

I utviklingsland, som Rwanda og Kenya, hjelper DLL med å utvikle og forbedre tilgangen til lokale finansielle infrastrukturer for gründere med lav inntekt. Vi gjør det gjennom våre rådgivningstjenester for mikroleie.

Målet vårt er å støtte disse mikrofinansieringsinstitusjonene i utviklingen av et alternativt mikrofinansieringsprodukt som øker finansiell inkludering av lavinntektsgründere for å hjelpe dem i å lykkes i forretningslivet. Her er en oversikt over arbeidet vårt:

  • samarbeid med Rabo Foundation for å gi ekspertise og opplæring om utstyrsbasert finansiering og leiefinansiering til lokale mikrofinansinstitusjoner
  • gi råd til mikrofinansinstitusjoner om effektiviteten og kvaliteten på deres kredittvurderinger
  • bytte av utstyr i løpet av avtaleperioden.
  • Skaffe midler til mikroleasing gjennom DLLs mikroleasingfond, støttet av våre ansatte (i samarbeid med Rabobank Client Fund, en del av Rabo Foundation).


Rwanda-prosjektet En oppskrift for suksess med mikroleie

Veldedige donasjoner og frivillig arbeid

Vi oppmuntrer våre ansatte til å investere sin tid og ekspertise i å støtte saker og ideelle organisasjoner som trenger deres støtte. Våre ansatte får to fridager med lønn hvert år som et ledd i vår innsats for å støtte frivillig arbeid.

Som selskap fokuserer vi på sosiale problemer i bransjene vi arbeider i, og i alle lokalsamfunnene vi opererer i, inkludert:

  • Miljøvern og matvareforsyning
  • Økonomisk vitalitet og entreprenørskap
  • bytte av utstyr i løpet av leietiden
  • Utdanning og økonomisk kompetanse for unge
  • Kvalitet i helsevernet

Samarbeid med Ronald McDonald Hus

DLL har et veletablert og verdifullt samarbeid med Ronald McDonald Hus. Gjennom frivillig arbeid og bidrag hjelper DLL Ronald McDonald Hus med deres virksomhet. Hvert år jobber DLL-medarbeidere frivillig i Ronald McDonald Hus og gir en hjelpende hånd i hverdagen. Sammen hjelper og støtter vi organisasjonens arbeid for å legge best mulig til rette for at familiene får et fint opphold.
Les mer

Frivillig arbeid i tallene

To dager i året avsatt til frivillig arbeid

+ 10 000 time gitt (2019)

+ 2000 ansattes deltagelse (2019)

DLL | contactMarijeRhebergen

Marije Rhebergen

Head of Sustainability

Kontakt meg hvis du ønsker ytterligere informasjon.

Beklager. Noe har gått galt. Vi kunne ikke sende e-posten. Prøv på nytt senere.