Thomas L. Meredith

Chief Commercial Officer (CCO) og hovedstyremedlem

Tom Meredith ble utnevnt til Chief Commercial Officer og medlem av DLLs hovedstyre i januar 2017. Han er ansvarlig for selskapets markedsstrategi og globale bedriftsaktiviteter i de åtte sentrale bransjesektorene det betjener: Mat, landbruk, kontorteknologi, konstruksjon, transport, industri, helsevesen og rengjøringsteknologi.

Meredith begynte hos DLL i 2010 som leder av Food and Agriculture Global Business Unit. Under hans ledelse oppnådde bedriftsenheten årlig portefølje- og lønnsomhetsvekst, utvidet sin rolle i Europa samt trådte inn på det asiatiske markedet.

Med over 35 års erfaring innen utstyrsøkonomi har Meredith innehatt lederposisjoner ved flere av bransjens beste långivere. I 2002 ble han utnevnt til Executive Vice President og General Manager ved CitiCapitals finansvirksomhet for anleggsmaskiner. Da selskapet ble kjøpt opp av GE Capital i 2008 fortsatte Meredith å administrere virksomheten for anleggsmaskiner og bidro sterkt til å utvikle og gjennomføre en markedsstrategi som kombinerte styrkene og filosofien til de to selskapene. Han har tidligere innehatt seniorstillinger hos Deutsche Financial Services og Chase Manhattan Leasing.

Meredith ble uteksaminert fra University of Michigan med en Bachelor of Science i Business Administration.