Van een lineaire naar circulaire economie

DLL’s visie Life Cycle Asset Management stimuleert de overgang van lineaire naar circulaire bedrijfsmodellen

Door het aanbieden van innovatieve en effectieve financieringsoplossingen, stelt DLL klanten in staat bedrijfsmiddelen te gebruiken in plaats van in eigendom te hebben. Zo kunnen fabrikanten, dealers, eindgebruikers en DLL meer waarde halen uit de bedrijfsmiddelen

Steeds meer bedrijven aan de slag met duurzaam ondernemen

Grip door gesloten waardeketens

De traditionele lineaire economie is gebaseerd op een ‘take, make, dispose systeem’. Daarbij worden grondstoffen uit de aarde gehaald, bedrijfsmiddelen geproduceerd, verkocht en uiteindelijk door de gebruiker afgestoten om te eindigen op een vuilnisbelt of in de verbrandingsoven. Het model van de circulaire economie is erop gericht om grondstoffen in gesloten waardeketens te houden. Het gebruik van gebruiksmiddelen in plaats van het eigendom staat hierbij centraal. Het stelt fabrikanten in staat gedurende de gehele technische cyclus meer grip te hebben op hun bedrijfsmiddelen en maakt dat additionele services voor producten steeds belangrijker kunnen worden voor fabrikanten. 

De overgang

Door het aanbieden van financiële oplossingen op maat, stimuleert DLL haar partners in de overgang naar de circulaire economie. Door de financiering van een tweede of derde levenscyclus, kunnen zij de overstap maken van het verkopen van een bedrijfsmiddel naar het verkopen van een dienst, wat leidt tot een duurzamere diensteneconomie. In een dergelijke economie zijn fabrikanten en dealers beter in staat de levenscyclusprocessen van hun materialen en producten te beheren. Zo kunnen ze hun grondstoffen zo slim mogelijk inzetten en circulaire methoden ontwikkelen.

Wat zijn de voordelen?

Recycling van ruwe grondstoffen en originele productonderdelen stimuleert een kosteneffectief productieproces. Het programma helpt ook bij het behalen van duurzaamheidsdoelen en verbetert relaties met stakeholders.

Philips Philips en DLL zetten de circulaire economie in om het leven van 3 miljard mensen te verbeteren

DLL | enContactEgbertdeJong200x200

Egbert de Jong

VP Product Development & Life Cycle Asset Management

Neem contact met mij op voor meer informatie.

Dank u voor uw email.

We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.