Verantwoorde bedrijfsactiviteiten

Ons sterke ethische bewustzijn, zowel zakelijk als maatschappelijk, is iedere dag opnieuw onze drijfveer.

Leiden door verantwoorde bedrijfsactiviteiten

DLL is een verantwoordelijke financiële partner die de ESG-risico's (milieu-, sociale en governancerisico’s ) van haar activiteiten proactief beheerst. We streven ernaar onze milieu-impact te verbeteren door efficiënter gebruik van hulpbronnen, gedragsverandering en technologische innovatie.

Ons ESG-risicobeleid biedt een internationaal kader om:

  • ESG-risico's met betrekking tot onze zakenrelaties vast te stellen, te beheersen en te monitoren
  • De lokale normen en waarden te respecteren van de landen waarin DLL actief is

We verwachten van onze zakenpartners dat zij verantwoord ondernemen.  Lees onze duurzaamheidsverklaring

ESG-risico (Environmental Social Governance, ofwel milieu-, sociale en governancerisico’s)

We hanteren hoge interne en externe ethische gedragsnormen in de manier waarop we zakendoen. We ondersteunen actief de transitie naar duurzame sectoren waarin we actief zijn en zijn transparant in onze financiële producten en diensten.

DLL levert financiële oplossingen aan partners die instemmen met onze Gedragscode en het Beleidskader Duurzaamheid van Rabobank. DLL streeft ernaar met zijn activiteiten langetermijnwaarde te creëren voor mensen binnen en buiten onze organisatie, het milieu en de economie.

Deze inzet voor duurzaamheid verwacht DLL ook van haar vendors, leveranciers, dealers en hun klanten.

Business Principles Committee (BPC)

DLL heeft een Business Principles Committee (BPC) ingesteld, die de Executive Board adviseert over de ethische koers van DLL en ethisch gedrag binnen de organisatie stimuleert. De commissie vergadert regelmatig over zakelijke verzoeken en transacties om ervoor te zorgen dat de belangen van interne en externe stakeholders van DLL optimaal in balans zijn met de zakelijke belangen en ethische normen van DLL zelf.

Duurzaamheid bevorderen door een kleinere ecologische voetafdruk

DLL vindt het belangrijk haar ecologische voetafdruk verkleinen. De wereldwijde doelstelling om per fulltime medewerker (FTE) 10% CO2 minder uit te stoten in 2020 vergeleken met 2013, heeft DLL daarom weten te behalen. DLL presteert zelfs beter dan het gestelde doel. Vergeleken met 2013 heeft DLL in 2019 bijna 2.000 kg CO2 per FTE minder uitgestoten dan in 2013, wat neerkomt op een daling van 44%.

Groene kantoren dragen bij aan de duurzaamheidsinspanningen

Verschillende DLL-kantoren dragen dankzij hun duurzame locatie bij aan het terugdringen van onze CO2-uitstoot.

  • Ons vernieuwde internationale hoofdkantoor in Eindhoven is BREEAM-gecertificeerd. BREEAM is wereldwijd de toonaangevende ontwerp- en beoordelingsmethode voor duurzame gebouwen.
  • Ons kantoor in de VS, in Wayne, Pennsylvania, is LEED-gecertificeerd. LEED omvat een reeks vrijwillige prestatienormen die erop zijn gericht de operationele efficiëntie van een gebouw te maximaliseren en de milieu-impact te minimaliseren.

Andere DLL-kantoren wereldwijd houden zich zoveel mogelijk aan duurzame maatregelen: gebruik van groene stroom, energiezuinige verlichting, afval scheiden/recyclen, enzovoort.

Casper Havers

Sustainability consultant

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen.

Dank u voor uw email.

We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.